آخرین های ایران رویت
خانه » مقالات » معرفی نرم افزار » نرم افزار تاسیساتی رویت مپ Revit MEP
کانال تلگرامی ایران رویت

نرم افزار تاسیساتی رویت مپ Revit MEP

Revit MEP یک پایگاهی مطمئن برای مدل سازی ساختمان بر اساس اطلاعات مخصوص به ان ساختمان می باشد revit-mepکه  طراحی و ارائه مستندات و سلسه مراتب آن به کمک طراحی، ترسیمات و برنامه زمانبندی برای مدل ساختمانی می باشد.BIM اطلاعاتی پیرامون طراحی پروژه(Project Design )، هدف(Scope)، کمیت(quantities) و فاز یا مرحله(phases) ا هنگامی که نیاز داریم به ما تحویل می دهد.

در مدل Revit، هر شیت ترسیمی، نمای دوبعدی و سه بعدی و برنامه زمانبندی دقیقا یک معرف ،جهت ارائه اطلاعات همان چیزی است ،که در داده های اصلی و بنیادی مدل ساختمان تعریف کردید.در صورتی که شما این مشکلات ترسیمی و نماهای برنامه زمانبندی را از سر راه بر داشتید  ،Revit MEP اطلاعاتی را در پیرامون پروژه جمع آوری می کند و این اطلاعات متناسب با تمام قسمت های دیگر پروژه می باشد.با تغییر هر پارامتری در این نرم افزار، به صورت هوشمند و خودکارتمام قسمت های متناسب با بخشی که تغییر دادید را تغییر می دهد ، حال این بخش ها می توانند در مدل، شیت ترسیمی، برنامه زمانبندی، برش و یا پلان باشند.

 What Is Meant by Parametric؟( Parametric به چه معناست؟)

اصطلاح Parametric بر می گردد به وابستگی  در میان همه عناصر از یک مدل، که قادراند هماهنگی و مدیریت زمان را در Revit MEP فراهم آورند. این هماهنگی و وابستگی بین عناصر باعث خلق هرکدام به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار یا توسط شما ویا نتیجه عملکرد شما می باشد.

درعلوم ریاضیات و مکانیکی به طراحی با کمک کامپیوتر، این اعداد و صفت یا مشخصه ها هستند که نسبت وابستگی و خویشاوندی بین عناصر را تعیین می کنند. به این عملکردها در نرم افزار پارامتریک می گویند. این قابلیت Revit MEP مشخصه ها و وابستگی های بنیادی را که مورد استفاده قرار می گیرد را به کاربر تحویل می دهد. تغییر در هر قسمت ودر هر زمانی از یک پروژه ، Revit MEPاین مشخصات و وابستگی را در تمام قسمت های پروژه تغییر می دهد.

 How Does Revit MEP Keep Things Updated؟( Revit MEPچگونه  موضوعات را در هنگام به رروز رسانی(تغییرات پارامتریکی) حفظ می کند؟)

یکی از مشخصه های بنیادی و پایه ای BIM ، لیاقت و قدرت آن در هنگام تغییرات عناصر و در نتیجه حفظ و سازگاری آنها در هر زمانی می باشد. شما در امر به روز کردن ترسیمات مداخله کنید، با تغییر هر عنصر در Revit MEP، فورا این تغییرات مورد محاسبه قرار گرفته و یک راه منطقی جهت نتیجه درست عناصر فرض می کند و نتیجه نهایی را بروی عناصری که با عنصر تغییر داده شده وابسته اند نیز حاصل می کند.

۲Revit MEP مفهوم کلیدی را به کار میگیرد تا استفاده آن را موثرتر و کاربردی تر سازد. اول اینکه وابستگی بین عناصر را از طراح می گیرد. دوم اینکه ،آن تغییرات را در کل ساختمان پخش می کند. نتیجه ای که با اینها  توسط نرم افزار حاصل می شود باعث می شود بفهمید که کار شما درست می باشد یا نه، و از وارد کردن اطلاعات اضافی و خارجی برای طرح تان جلوگیری می کند.

 

تبلیغات در ایران رویت

درباره آموزش رویت در ایران Revit

ایران رویت ، سایت تخصصی آموزش نرم افزار رویت Revit در ایران می باشد . ما در ایران رویت iranrevit با به اشتراک گذاری اطلاعات ، تجربیات و آموزش های کاربردی خود سعی در معرفی هر چه بیشتر نرم افزار رویت Revit به جامعه مهندسی و طراحی ایران داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.