آخرین های ایران رویت

اخبار ایران رویت

نمونه کار

امکانات اینفرا ورکس Infraworks

آموزش اینفراورکس

اینفرا ورکس Infraworks و امکانات آن به صورت تخصصی برای برنامه ریزی و طراحی پروژه های زیر ساختی درحوزه فناوری بیم BIM، ارائه شده است. از این نرم افزار می توان به عنوان یکی از پر کاربرد ترین نرم افزارهای قابل استفاده در فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی یا بیم Bim ...

ادامه مطلب »

معرفی آرتیست

امکانات اینفرا ورکس Infraworks

آموزش اینفراورکس

اینفرا ورکس Infraworks و امکانات آن به صورت تخصصی برای برنامه ریزی و طراحی پروژه های زیر ساختی درحوزه فناوری بیم BIM، ارائه شده است. از این نرم افزار می توان به عنوان یکی از پر کاربرد ترین نرم افزارهای قابل استفاده در فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی یا بیم Bim ...

ادامه مطلب »